We wszystkich głównych tradycjach – Wschodu i Zachodu – życie miłości jest postrzegane jako esencja i wyrażane jako miłość do życia. Czasami mówi się o „czci dla życia”, „ahimsie”, bezprzemocowym obchodzeniu sie ze wszystkimi formami życia” lub „prostej religii miłości”. A wszystko to sformułowano w języku serca: jeden duch, jedna ludzkość, jeden świat, jeden kosmos. Przy całej różnorodności istnieje jedność we wszystkich religiach: miłość.

Łączność

Miłość inspiruje do łączenia nas – tu i teraz –  ze sobą we współczuciu, a jednoczesnie stanowi punkt wyjscia dla lacznosci ze wszystkimi ludźmi, ze światem zwierząt i roślin wokół nas. Wtedy możemy żyć swiadomoscia połączenia i równości. Dzięki temu połączeniu nadajemy sens naszemu życiu i świadomie obchodzimy się z Ziemią, jej mieszkańcami i wszystkimi jej źródłami.

Zdumienie

Miłość mówi językiem serca. W naszych sercach doświadczamy stworzenia, a zatem i naszej egzystencji, jako tajemnicy – tajemnicy, która wwyoluje w nas podziw każdego dnia. W przepelnionym miloscia języku serca człowiek jest kwiatem w ogrodzie stworzenia, kwiatem uczestniczącym w tajemnicy. Człowiek ma twórczą świadomość i dlatego jest także stwórcą. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, jesteśmy wezwani do świadomego i kreatywnego życia w „globalnej społeczności”.

Wcielenie/Stawanie sie czlowiekiem

Wszystkie wielkie tradycje postrzegają wcielenie/stawanie sie czlowiekiem jako wielkie zadanie duchowe. Tu i teraz chcemy poznać znaczenie tego zadania. Świadomość daje nam możliwość optymalnego czlowieczenstwa. Z tą świadomością szukamy naszego domu, naszego źródła, miejsca, miasta, kraju, w którym znajdziemy duchowy dach nad glowa. W ten sposób znajdujemy drogę do naszego człowieczeństwa, do źródła Miłości, z której pochodzimy.

Wyzwolenie

W opowieściach pochadzacych z wielkich tradycji religii miłości zawsze chodzi o uznanie, że możemy żyć jako ludzie wyzwoleni, a zatem możemy także uczestniczyć w wyzwoleniu wszystkich żywych istot, ludzi i zwierząt.

Szacunek

Miłość jest „praktykowaną czcią dla życia”. Cześć ta dotyczy nie tylko ludzi, ale także roślin i zwierząt, całej ziemi. Ma zasięg kosmiczny. Wyrażamy fizyczną, psychiczną i społeczną integralność każdego stworzenia w naszym zachowaniu.

Współczucie

Współczucie (kompasja) jest podstawą wszystkich tradycji religijnych, etycznych i duchowych. Zawsze wzywaja one nas do traktowania wszystkich żywych istot tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.

Podniesc sie/Sprzeciwic sie

Żyjemy w świecie, który nie odpowiada naszym wewnętrznym wartościom i normom. Wizja harmonijnego, kochającego świata oznacza także proroczy protest przeciwko bólowi, smutkowi i cierpieniu, ubóstwu, wyzyskowi i wojnie. Zamiast patrzeć w milczeniu, podnosimy głos i angażujemy się w konkretne postępowanie przeciwko wszelkiej niesprawiedliwości i przemocy, przeciwko wszystkim, co rozrywa świat na kawalki i niszczy go.

Uzdrowienie

Wszędzie ludzie, zwierzęta, rośliny i sytuacje czekają na uzdrowienie. Miłość zachęca nas do poszukiwania naszego duchowego domu. Poszukiwania ludzi, którzy chcą z nami współpracować, kreatywnych i wyzwalajacych, aby zrealizować wspólne pragnienie sprawiedliwości, pokoju, bycia jedna całościa. W naszym zaangażowaniu odnajdujemy drogę do naszej pierwotnej świadomości, naszych autentycznych życzeń i pragnień, naszej prawdziwej tożsamości.

Stworzenie

Miłość rzuca nam wyzwanie, bysmy jako ludzie kreatywni razem tworzyli idealny, kochający i zrównoważony świat oparty na równości i szacunku. W tym świecie odkrywamy swoj pełen potencjał jako ludzie, którzy cenią nie tylko siebie i siebie nawzajem, ale wszystko, co żyje. Prowadzi to do zrównoważonego świata, który odpowiada naszym wspólnym wartościom i standardom, naszemu wspólnemu pragnieniu miłości, łącznosci i otwartości.

Rozjasnienie istnienia

Miłość wzywa nas, abyśmy byli zakorzenieni w życiu, z jasnym spojrzeniem na nasze własne istnienie i istnienie innych. Dzięki tej jasnej wizji nasze serce otwiera się na to, co może nas zainspirować – poprzez refleksję i spotkanie – do wspólnego tworzenia pięknego, kochającego, godnego i zrównoważonego świata.

Drodzy przyjaciele, czy mogę prosić o podzielenie się tym z jak największą liczbą osób. Możesz podpisać ten manifest na stronie internetowej: http://mijnreligieisliefde.nl/ . Podpisujac ten manifest, chcemy wyrazić to, co postrzegamy jako esencję każdej religii miłości …

Staramy się nazwać wspólne elementy wszystkich religii miłości, które mogą zainspirować nas do wspólnego budowania świata pełni i miłości.

Chcemy dodac sil wszystkim religiom miłości do przeciwstawienia się niesprawiedliwości, przemocy i nadużywaniu religii do realizacji złych celow.